Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nghệ sĩ Tuyết Minh: Rồi sẽ đến lúc, nghệ sĩ múa sống được bằng nghề!