Nghệ sĩ Trấn Thành ủng hộ 100 triệu đồng mua vắc xin COVID-19

Tiếp nhận 100 triệu đồng của nghệ sĩ Trấn Thành ủng hộ Quỹ "Chung Một Tấm Lòng". Ảnh: K.D
Tiếp nhận 100 triệu đồng của nghệ sĩ Trấn Thành ủng hộ Quỹ "Chung Một Tấm Lòng". Ảnh: K.D
Tiếp nhận 100 triệu đồng của nghệ sĩ Trấn Thành ủng hộ Quỹ "Chung Một Tấm Lòng". Ảnh: K.D
Lên top