Nghệ sĩ - những shipper đặc biệt giữa thời dịch

Quyền Linh, Lý Hùng sẵn sàng làm “lực sĩ khuân vác” giữa mùa dịch. Ảnh: NSCC
Quyền Linh, Lý Hùng sẵn sàng làm “lực sĩ khuân vác” giữa mùa dịch. Ảnh: NSCC
Quyền Linh, Lý Hùng sẵn sàng làm “lực sĩ khuân vác” giữa mùa dịch. Ảnh: NSCC
Lên top