Nghệ sĩ làm giảng viên đại học, áp lực xen lẫn niềm vui

NTK Hoàng Minh Hà, Hồ Quỳnh Hương hay Midu đang giảng dạy tại các trường đại học thuộc TPHCM. Ảnh NSCC
NTK Hoàng Minh Hà, Hồ Quỳnh Hương hay Midu đang giảng dạy tại các trường đại học thuộc TPHCM. Ảnh NSCC
NTK Hoàng Minh Hà, Hồ Quỳnh Hương hay Midu đang giảng dạy tại các trường đại học thuộc TPHCM. Ảnh NSCC
Lên top