Nghệ sĩ đàn tranh Trí Nguyễn ra mắt album “Vượt qua mọi biên giới“