Nghệ sĩ có thể theo đuổi nhiều phong cách, nhưng đừng đánh mất bản sắc

Họa sĩ Mai Đại Lưu tại xưởng vẽ. Ảnh do nhân vật cung cấp
Họa sĩ Mai Đại Lưu tại xưởng vẽ. Ảnh do nhân vật cung cấp
Họa sĩ Mai Đại Lưu tại xưởng vẽ. Ảnh do nhân vật cung cấp
Lên top