Nghề nước mắm Phú Quốc tiến gần hơn đến di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nước mắm Phú Quốc truyền thống được chuyển dần theo hướng sản xuất quy mô, hiện đại đáp ứng yêu cầu xuất khẩu nhưng vẫn giữ được bí quyết gia truyền. Ảnh: PV
Nước mắm Phú Quốc truyền thống được chuyển dần theo hướng sản xuất quy mô, hiện đại đáp ứng yêu cầu xuất khẩu nhưng vẫn giữ được bí quyết gia truyền. Ảnh: PV
Nước mắm Phú Quốc truyền thống được chuyển dần theo hướng sản xuất quy mô, hiện đại đáp ứng yêu cầu xuất khẩu nhưng vẫn giữ được bí quyết gia truyền. Ảnh: PV
Lên top