Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát: “Mỗi tác phẩm sơn mài đều có những câu chuyện riêng…”

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát. Ảnh: NVCC
Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát. Ảnh: NVCC
Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát. Ảnh: NVCC
Lên top