Ngày hội Banland Fest 2020: Mong muốn tạo nên một “cộng đồng tài năng”

Ngày hội Bandland Fest 2020 thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ. Ảnh: BTC.
Ngày hội Bandland Fest 2020 thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ. Ảnh: BTC.
Ngày hội Bandland Fest 2020 thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ. Ảnh: BTC.
Lên top