Ngành Du lịch Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng 85% lượt khách lưu trú năm 2021

Ngành Du lịch Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng 85% lượt khách lưu trú năm 2021. Ảnh: TT
Ngành Du lịch Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng 85% lượt khách lưu trú năm 2021. Ảnh: TT
Ngành Du lịch Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng 85% lượt khách lưu trú năm 2021. Ảnh: TT
Lên top