Ngàn Nưa - nơi linh khí trời - đất hội tụ

Huyệt đạo - nơi đất trời hội tụ trên đỉnh ngàn Nưa. Ảnh: Nguyễn Dũng
Huyệt đạo - nơi đất trời hội tụ trên đỉnh ngàn Nưa. Ảnh: Nguyễn Dũng
Huyệt đạo - nơi đất trời hội tụ trên đỉnh ngàn Nưa. Ảnh: Nguyễn Dũng
Lên top