Ngắm tranh của một nhà thơ

Nguyễn Quang Thiều bên giá vẽ tại nhà. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nguyễn Quang Thiều bên giá vẽ tại nhà. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nguyễn Quang Thiều bên giá vẽ tại nhà. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lên top