Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2020):

Ngắm những bức ảnh xuất sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh

“Bác Hồ ở mặt trận Đông Khê” (1950) của Vũ Năng An. Chụp lại từ cuốn sách “Ảnh Việt Nam thế kỷ XX” do Bộ Văn hóa - Thông tin, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam xuất bản năm 2006. Ảnh tư liệu
“Bác Hồ ở mặt trận Đông Khê” (1950) của Vũ Năng An. Chụp lại từ cuốn sách “Ảnh Việt Nam thế kỷ XX” do Bộ Văn hóa - Thông tin, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam xuất bản năm 2006. Ảnh tư liệu
“Bác Hồ ở mặt trận Đông Khê” (1950) của Vũ Năng An. Chụp lại từ cuốn sách “Ảnh Việt Nam thế kỷ XX” do Bộ Văn hóa - Thông tin, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam xuất bản năm 2006. Ảnh tư liệu
Lên top