Ngâm Kiều, nghe Xẩm trên YouTube

NSND Thanh Hoài tham gia dự án Ngâm Kiều toàn truyện phát trên YouTube. Ảnh: NVCC
NSND Thanh Hoài tham gia dự án Ngâm Kiều toàn truyện phát trên YouTube. Ảnh: NVCC
NSND Thanh Hoài tham gia dự án Ngâm Kiều toàn truyện phát trên YouTube. Ảnh: NVCC
Lên top