Nếu "Tiếq Việt", "Záo zục" vào Táo quân 2018, PGS Bùi Hiền nói gì?

PGS-TS Bùi Hiền không mong muốn đề xuất cải tiến chữ viết sẽ xuất hiện trong Táo quân 2018.
PGS-TS Bùi Hiền không mong muốn đề xuất cải tiến chữ viết sẽ xuất hiện trong Táo quân 2018.
PGS-TS Bùi Hiền không mong muốn đề xuất cải tiến chữ viết sẽ xuất hiện trong Táo quân 2018.
Lên top