Nét đẹp thiên nhiên - văn hóa dải đất miền Trung qua những tà áo dài

Toàn cảnh Lễ hội áo dài tại Ngọ Môn, Đại Nội Huế. Ảnh: PĐ.
Toàn cảnh Lễ hội áo dài tại Ngọ Môn, Đại Nội Huế. Ảnh: PĐ.
Toàn cảnh Lễ hội áo dài tại Ngọ Môn, Đại Nội Huế. Ảnh: PĐ.
Lên top