Nên cải tổ sâu rộng các cuộc thi ảnh

Huy chương Bạc “Cú bật cao trên thanh gỗ” của Phạm Thị Mỹ Hạnh. Nguồn ảnh: Vapa
Huy chương Bạc “Cú bật cao trên thanh gỗ” của Phạm Thị Mỹ Hạnh. Nguồn ảnh: Vapa
Huy chương Bạc “Cú bật cao trên thanh gỗ” của Phạm Thị Mỹ Hạnh. Nguồn ảnh: Vapa
Lên top