Nathan Lee choáng khi album BoLeero đạt 20 triệu lượt nghe trong 1 tuần