''Nàng Kiều’’ trong mắt người đương đại ra sao?

Các tác giả và đạo diễn của Đức và Việt Nam chia sẻ ý tưởng xây dựng tác phẩm trong ''Nàng Kiều''. Ảnh: L.Q.V
Các tác giả và đạo diễn của Đức và Việt Nam chia sẻ ý tưởng xây dựng tác phẩm trong ''Nàng Kiều''. Ảnh: L.Q.V
Các tác giả và đạo diễn của Đức và Việt Nam chia sẻ ý tưởng xây dựng tác phẩm trong ''Nàng Kiều''. Ảnh: L.Q.V
Lên top