Tranh thủ dừng đón khách, vịnh Hạ Long, Yên Tử:

Nâng cấp hạ tầng, phát triển sản phẩm mới

Đường bao biển vịnh Hạ Long giữa trung tâm Hạ Long sẽ là một “sản phẩm” 
du lịch đặc biệt của TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường bao biển vịnh Hạ Long giữa trung tâm Hạ Long sẽ là một “sản phẩm” du lịch đặc biệt của TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường bao biển vịnh Hạ Long giữa trung tâm Hạ Long sẽ là một “sản phẩm” du lịch đặc biệt của TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top