“Năm mới, ước mong thành phố Hồ Chí Minh khởi sắc nhiều hơn!”

Ca sĩ, nhạc sĩ Sỹ Luân.
Ca sĩ, nhạc sĩ Sỹ Luân.
Ca sĩ, nhạc sĩ Sỹ Luân.
Lên top