Nam diễn viên Hong Kong bị đâm dao ngay trên sân khấu

Nam diễn viên Hong Kong Nhậm Đạt Hoa bị đâm trên sân khấu. Ảnh: NT.
Nam diễn viên Hong Kong Nhậm Đạt Hoa bị đâm trên sân khấu. Ảnh: NT.
Nam diễn viên Hong Kong Nhậm Đạt Hoa bị đâm trên sân khấu. Ảnh: NT.
Lên top