Mỹ Tâm gây bất ngờ khi tự làm "xấu mình"

Mỹ Tâm (vai Khả Doanh) và Mai Tài Phến (vai Phúc Nam) trong phim. ảnh do CGV cung cấp.
Mỹ Tâm (vai Khả Doanh) và Mai Tài Phến (vai Phúc Nam) trong phim. ảnh do CGV cung cấp.
Mỹ Tâm (vai Khả Doanh) và Mai Tài Phến (vai Phúc Nam) trong phim. ảnh do CGV cung cấp.
Lên top