"Mỹ nữ hát nhạc Nga" Yên Hà dám bỏ việc để hát

Ca sĩ Yên Hà. Ảnh: Hòa Nguyễn.
Ca sĩ Yên Hà. Ảnh: Hòa Nguyễn.
Ca sĩ Yên Hà. Ảnh: Hòa Nguyễn.
Lên top