Mỹ nhân Rap Việt Suboi và Mie: Người làm huấn luyện viên, người là Miss DJ

Hai mỹ nhân của show Rap Việt. Ảnh: NSCC
Hai mỹ nhân của show Rap Việt. Ảnh: NSCC
Hai mỹ nhân của show Rap Việt. Ảnh: NSCC
Lên top