MV triệu view của Mỹ Tâm dính “nghi án” đạo nhạc, tác giả giải thích gì?

Hình ảnh Mỹ Tâm trong MV "Đâu chỉ riêng em".
Hình ảnh Mỹ Tâm trong MV "Đâu chỉ riêng em".
Hình ảnh Mỹ Tâm trong MV "Đâu chỉ riêng em".
Lên top