MV Sơn Tùng M-TP vượt qua cả Jack, K-ICM giữ top 1 trending YouTube 15 ngày

Nam ca sĩ vẫn giữ top 1 trên YouTube bằng bản hit mới. Ảnh: MTPE
Nam ca sĩ vẫn giữ top 1 trên YouTube bằng bản hit mới. Ảnh: MTPE
Nam ca sĩ vẫn giữ top 1 trên YouTube bằng bản hit mới. Ảnh: MTPE
Lên top