MV nhạc Việt có lượt công chiếu cao nhất: Bước lùi của Jack trước Sơn Tùng?

MV mới của Jack có lượt công chiếu chưa vượt qua Sơn Tùng M-TP. Ảnh: MTP, MV.
MV mới của Jack có lượt công chiếu chưa vượt qua Sơn Tùng M-TP. Ảnh: MTP, MV.
MV mới của Jack có lượt công chiếu chưa vượt qua Sơn Tùng M-TP. Ảnh: MTP, MV.
Lên top