MV “LAYLALAY” của Jack: Đầu tư hình ảnh nhưng ca từ gây khó hiểu

Jack thử nghiệm với phong cách âm nhạc mới. Ảnh: cắt từ MV.
Jack thử nghiệm với phong cách âm nhạc mới. Ảnh: cắt từ MV.
Jack thử nghiệm với phong cách âm nhạc mới. Ảnh: cắt từ MV.
Lên top