MV đạt triệu lượt thích nhanh nhất: BTS hay Blackpink chiếm top 1?

Blackpink và BTS có nhiều MV đạt 1 triệu lượt thích nhanh nhất trên YouTube. Ảnh: Cắt MV
Blackpink và BTS có nhiều MV đạt 1 triệu lượt thích nhanh nhất trên YouTube. Ảnh: Cắt MV
Blackpink và BTS có nhiều MV đạt 1 triệu lượt thích nhanh nhất trên YouTube. Ảnh: Cắt MV
Lên top