Mừng 44 năm thành phố mang tên Bác

Biểu diễn nghệ thuật truyền thống trong đêm khai mạc. Ảnh: V.V
Biểu diễn nghệ thuật truyền thống trong đêm khai mạc. Ảnh: V.V
Biểu diễn nghệ thuật truyền thống trong đêm khai mạc. Ảnh: V.V
Lên top