Mùa Vu Lan: Thực hiện tín ngưỡng tâm linh nhưng không lơ là phòng dịch

Thông báo ngay phía cửa chính của chùa Quán Sứ yêu cầu mọi người đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: T.Vương
Thông báo ngay phía cửa chính của chùa Quán Sứ yêu cầu mọi người đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: T.Vương
Thông báo ngay phía cửa chính của chùa Quán Sứ yêu cầu mọi người đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: T.Vương
Lên top