Mũ quan văn triều Nguyễn còn nguyên vẹn được đấu giá ở Tây Ban Nha

Mũ quan văn triều Nguyễn và hộp đựng mũ chuẩn bị đấu giá ở Tây Ban Nha.
Mũ quan văn triều Nguyễn và hộp đựng mũ chuẩn bị đấu giá ở Tây Ban Nha.
Mũ quan văn triều Nguyễn và hộp đựng mũ chuẩn bị đấu giá ở Tây Ban Nha.
Lên top