Mũ quan triều Nguyễn đã bán 600.000 Euro, gấp 1.000 lần giá khởi điểm

Mũ quan triều Nguyễn đã được bán với giá 600.000 Euro, gấp 1.000 lần giá khởi điểm. Ảnh: Tường Minh
Mũ quan triều Nguyễn đã được bán với giá 600.000 Euro, gấp 1.000 lần giá khởi điểm. Ảnh: Tường Minh
Mũ quan triều Nguyễn đã được bán với giá 600.000 Euro, gấp 1.000 lần giá khởi điểm. Ảnh: Tường Minh
Lên top