Mù Cang Chải đẹp tựa tranh vẽ với "đặc sản" Tớ Dày

Hoa Tớ Dày nở rộ mỗi đợt Xuân về khiến Mù Cang Chải đẹp tựa tranh vẽ.
Hoa Tớ Dày nở rộ mỗi đợt Xuân về khiến Mù Cang Chải đẹp tựa tranh vẽ.
Hoa Tớ Dày nở rộ mỗi đợt Xuân về khiến Mù Cang Chải đẹp tựa tranh vẽ.
Lên top