Mr. Siro - người tạo hit cho Erik, Hòa Minzy giảm 30kg, từng bệnh nặng

Nam nhạc sĩ Mr. Siro - người chuyên tạo hit cho Erik, Bảo Anh tiết lộ giảm 30kg. Ảnh: Chụp màn hình
Nam nhạc sĩ Mr. Siro - người chuyên tạo hit cho Erik, Bảo Anh tiết lộ giảm 30kg. Ảnh: Chụp màn hình
Nam nhạc sĩ Mr. Siro - người chuyên tạo hit cho Erik, Bảo Anh tiết lộ giảm 30kg. Ảnh: Chụp màn hình
Lên top