Mr. Siro, Hứa Kim Tuyền: Nhạc sĩ cầm mic, không phải ai cũng thành công

Hứa Kim Tuyền, Mr. Siro, Vương Anh Tú là những "hit maker" (người tạo hit) của làng nhạc Việt. Ảnh: NSCC.
Hứa Kim Tuyền, Mr. Siro, Vương Anh Tú là những "hit maker" (người tạo hit) của làng nhạc Việt. Ảnh: NSCC.
Hứa Kim Tuyền, Mr. Siro, Vương Anh Tú là những "hit maker" (người tạo hit) của làng nhạc Việt. Ảnh: NSCC.
Lên top