Mr Đàm thức trắng đêm vẫn tươi tỉnh đẩy 100kg hành lý ở sân bay