Một Đinh Phong “muốn chia sẻ những giấc mơ khác người”

Một tác phẩm điêu khắc của Đinh Phong. Ảnh do Hương color cung cấp.
Một tác phẩm điêu khắc của Đinh Phong. Ảnh do Hương color cung cấp.
Một tác phẩm điêu khắc của Đinh Phong. Ảnh do Hương color cung cấp.
Lên top