Nhân dịp lần thứ 19 ngày mất của nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn (1.4.2001 - 1.4.2020):

Một chút Trịnh Công Sơn

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: Nguồn gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: Nguồn gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: Nguồn gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Lên top