Mỗi di sản kiến trúc là một chứng nhân lịch sử

Nhà thờ Đức Bà (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Anh Tú
Nhà thờ Đức Bà (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Anh Tú
Nhà thờ Đức Bà (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Anh Tú
Lên top