Mở rộng biên độ của sáng tạo

Hình ảnh trong cuốn sách “New good luck” của tác giả Shirana Shahhbazi. 
Ảnh chụp lại của V.V
Hình ảnh trong cuốn sách “New good luck” của tác giả Shirana Shahhbazi. Ảnh chụp lại của V.V
Hình ảnh trong cuốn sách “New good luck” của tác giả Shirana Shahhbazi. Ảnh chụp lại của V.V
Lên top