Mơ mộng và bay bổng cùng ''Thai nguyên’’

Nghệ sĩ Nguyễn Thùy Trang và ''họa sĩ nhí" Lê Thu Hà Bình bên tác phẩm sáng tác chung của hai cô - trò. Ảnh: L.Q.V
Nghệ sĩ Nguyễn Thùy Trang và ''họa sĩ nhí" Lê Thu Hà Bình bên tác phẩm sáng tác chung của hai cô - trò. Ảnh: L.Q.V
Nghệ sĩ Nguyễn Thùy Trang và ''họa sĩ nhí" Lê Thu Hà Bình bên tác phẩm sáng tác chung của hai cô - trò. Ảnh: L.Q.V
Lên top