Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Mơ mộng và bay bổng cùng ''Thai nguyên’’

Nghệ sĩ Nguyễn Thùy Trang và ''họa sĩ nhí" Lê Thu Hà Bình bên tác phẩm sáng tác chung của hai cô - trò. Ảnh: L.Q.V
Nghệ sĩ Nguyễn Thùy Trang và ''họa sĩ nhí" Lê Thu Hà Bình bên tác phẩm sáng tác chung của hai cô - trò. Ảnh: L.Q.V
Nghệ sĩ Nguyễn Thùy Trang và ''họa sĩ nhí" Lê Thu Hà Bình bên tác phẩm sáng tác chung của hai cô - trò. Ảnh: L.Q.V
Lên top