Minh Tiệp: Nhà đài chắc có cách giải quyết hợp lý với "Quỳnh búp bê"

Vai diễn của Minh Tiệp trong "Quỳnh búp bê" (trái)
Vai diễn của Minh Tiệp trong "Quỳnh búp bê" (trái)
Vai diễn của Minh Tiệp trong "Quỳnh búp bê" (trái)
Lên top