Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Minh Tiệp: Nhà đài chắc có cách giải quyết hợp lý với "Quỳnh búp bê"

Vai diễn của Minh Tiệp trong "Quỳnh búp bê" (trái)
Vai diễn của Minh Tiệp trong "Quỳnh búp bê" (trái)