Minh Hằng chạnh lòng khi đóng phim “Sắc đẹp ngàn cân” vì quá cực khổ