Mẹ Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh có thể hồi hương về sống với con gái