Mê đắm trong sắc bướm rừng Cúc Phương

Tháng 4, đến Cúc Phương ngắm hàng vạn chú bươm bướm bay rợp trời. Ảnh: QQ
Tháng 4, đến Cúc Phương ngắm hàng vạn chú bươm bướm bay rợp trời. Ảnh: QQ
Tháng 4, đến Cúc Phương ngắm hàng vạn chú bươm bướm bay rợp trời. Ảnh: QQ
Lên top