MC mặc bikini dẫn chương trình: Người trong cuộc lên tiếng