“Màu cỏ úa” và chuyến du ca cuộc đời Trần Tiến

Phim tài liệu Trần Tiến đầy màu sắc mới lạ. Ảnh: ĐPCC
Phim tài liệu Trần Tiến đầy màu sắc mới lạ. Ảnh: ĐPCC
Phim tài liệu Trần Tiến đầy màu sắc mới lạ. Ảnh: ĐPCC
Lên top