Mai Phương Thúy: Muốn sống bình thường sau nửa đời làm hoa hậu

"Chẳng bông hoa nào nở suốt 10 năm" - Mai Phương Thúy quan niệm. Ảnh: Zing.
"Chẳng bông hoa nào nở suốt 10 năm" - Mai Phương Thúy quan niệm. Ảnh: Zing.
"Chẳng bông hoa nào nở suốt 10 năm" - Mai Phương Thúy quan niệm. Ảnh: Zing.